Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2015

Nguyên nhân và cách khắc phục khi lỗi mảng raid máy chủ

Bài viết này tôi đề cập đến vấn đề cần cứu dữ liệu trên máy chủ, server bị hư hỏng nhưng do người dùng (người quảng trị hệ thống) làm chúng hư hại thêm vì sử dụng không đúng cách làm mất dữ liệu vĩnh viễn: 1. Giải thích nguyên nhân thông thường khi bị mất dữ liệu trên máy chủ do rebuild lại mảng raid 1.1 - Xây dựng lại với một sai số của các đĩa 1.2 - Xây dựng lại với một trật tự sai của dữ liệu truyền thông 1.3 - Xây dựng lại với một ổ đĩa bị lỗi trước 2. Cần làm gì trước khi máy chủ gặp sự cố về ổ cứng, cần rebuild lại mảng raid để phục hồi dữ liệu 3. Cần phải chú ý trong tất cả các thao tác. Không được phép sai lầm trong trường hợp này. Mọi sai lầm đều có thể trả giá là mất dữ liệu vĩnh viễn. Nó cũng có thể là một sự kết hợp của các tùy chọn này, vì vậy mà ví dụ gây ra một số sai cộng với sai thứ tự cho một lỗi xây dựng lại. Nói chung tất cả rebuid raid không thành công có điểm chung là dữ liệu trên đĩa sẽ được ghi đè, khó có thể cứu dữ liệu. Chúng tôi thảo luận về ba lỗi t