Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2018

Phần mềm cứu dữ liệu Recuva có thật sự tốt

Phần mềm cứu dữ liệu Recuva có thật sự tốt !!! Tôi đọc rất nhiều bài viết thần thánh hoá phần mềm cứu dữ liệu Recuva mà mọi người vẫn thường hay dùng, thực chất nó là một phần mềm theo đánh giá của tôi nó không thật sự hiệu quả trong việc khôi phục dữ liệu bị mất (ngoại trừ lỗi vật lý) và quan trọng nhất các chuyên gia trên thế giới trong lĩnh vực cứu dữ liệu nói không với nó. Bất lợi: phân tích tập tin hệ thống rất lâu, cách sắp xếp cục file tìm thấy rất lộn xộn. Tôi sẽ nêu những quan điểm của tôi và các bạn tự đánh giá nhé... * Nền tảng của phần mềm Recuva được thiết kế bởi  Ismo Laitela,  được phát triển bởi  Piriform r ất nhiều bạn không biết rằng Piriform là  https://www.ccleaner.com/ Và bản cập nhật mới nhất của nó là  v1.53.1087 (08 Jun 2016)  c ách đây đã hơn 02 năm. * Và trang chủ của phần mềm không hướng dẫn cách sử dụng phần mềm và những khuyến cáo khi lưu tập tin có thể bị đè dữ liệu, vĩnh viễn không thể phục hồi dữ liệu nữa. Trên đây là quan điểm của tôi. Bạn c